Service

Service

Wijhers bouwkundig teken- en adviesbureau staat u met raad en daad terzijde bij nieuwbouw, aanbouw, verbouw, utiliteitsbouw, enz.

Wijhers_icon_ontwerpen-01

Ontwerp

 • Oriënterend gesprek
 • Opstellen programma van eisen (wensen)
 • Aanbieden offerte tbv. te verrichten werkzaamheden
 • Controle bestemmingsplan
 • Overleg met gemeente/welstand
 • Opzetten ontwerp (gevels, doorsnede en plattegronden)
 • Wij werken volgens DNR 2011, deze kunt u hier downloaden
Wijhers_icon_tekenwerk_blue-01

Tekenwerk

 • Uitwerken goedgekeurd schetsontwerp
 • Toetsing bouwbesluit en EPC en MPG-berekening
 • Regelen rapportages tbv. bouwaanvraag (sondering, akoestisch onderzoek ed).
 • Overleg met constructeur tbv. constructieve opzet plan
Wijhers_icon_vergunningen-01

Vergunning

Digitaal indienen bouwaanvraag (omgevingsvergunning via OLO):
tekeningen, constructie, benodigde berekeningen en rapportages

Wijhers_icon_uitvoering_blue-01

Uitvoering

Indien wenselijk opzetten werktekeningen; gevels, doorsnede,
plattegronden, kozijnen-staat ed.

Interesse in de service van Wijhers?

Neem dan contact op.